Fremover vil der fra Vendelbocentret være udsigt til både Uggerby Å og det nye rekreative naturområde Nyvangs Eng med sø. Foto: Niels Helver
Livet her

Nyvangs Eng: Nyt naturområde i Sindal

11. september 2021 kl. 14:45

Lige for tiden graves der i området for foden af Slugten og Nyvangen nede ved Uggerby Å. Det er Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab, der i samarbejde er i færd med at etablere et stort regnvandsbassin. Etableringen er en konsekvens af separatkloakeringen i Sindal by, hvor regnvandet adskilles fra spildevandet.

Mens spildevandet ledes til renseanlægget, så sendes regnvandet ud i Uggerby Å. Der er imidlertid behov for, at regnvandet forsinkes og oplagres en tid, inden udledningen sker i åen. Forsinkelsen opnås ved opsamling i regnvandsbassinet, der kan indeholde 3.750 kubikmeter vand. Når det regner meget, og bassinet er fyldt, er dybden det dybeste sted på 1,2 meter. Mens dybden kun er cirka 0,5 meter i tørre perioder.

- Bassinet er ikke dimensioneret til en 100-års regnhændelse, men kun til den værste regnmængde, der forekommer én gang i en 5-års periode, fortæller Marvin Meyer, der er miljømedarbejder ved Hjørring Kommune.

Da regnvandsbassinet med tiden vil få karakter af en sø, har kommunen opsagt forpagtningsaftalen i et stort område omkring bassinet. Hensigten er, at danne et rekreativt naturområde kaldet Nyvangs Eng i samspil med begge sider af Uggerby Å. Der bliver adgang til området som hidtil og ad en ny grusvej mellem Slugten og Nyvangen. Grusvejen etableres for at sikre adgangen for kommunen og vandselskabets køretøjer, når regnvandsbassinet skal vedligeholdes.

Kort over Nyvangs Eng med kommende anlæg. Foto: Hjørring Kommune

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu